top of page

INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
 

Varför vi behandlar dina personuppgifter, den lagliga grunden, vilka personuppgifter vi behandlar och lagringsperioden


 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG:

Blanc Hårspa, 8911167842, (”vi”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband
med att du bokar in tid hos oss för att utnyttja vår Tjänst (Tjänsten/er).

HUR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifterna kan vi få in på två sätt:

 • Då du lämnar personuppgifterna vid kontakt med oss.

 • Då du själv skriver in personuppgifterna vid onlinebokning.

 

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
 • Namn

 • Kön

 • Adress

 • Kontaktuppgifter

 • Personnummer

 • Typ av tjänst du har beställt och detaljer kring tjänstens uförande

LAGLIG GRUND

Fullgörande av avtal för utförande av tjänst du har beställt. Insamlingen av personuppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt den överenskommelse vi träffar. Om uppgifterna inte lämnas kan vi inte fullgöra våra åtaganden och vi tvingas neka dig tillgång till tjänsten.
 

1. LAGRING AV PERSONUPPGIFTER VID TIDSBOKNING

För att uppfylla avtalet om Tjänsten eller Tjänster du har beställt från oss
 

BEHANDLINGAR SOM UTFÖRS
 • Skapa en bokning i ett digitalt bokningssystem

 • Kommunicera med dig angående bokningen, t.ex. utskick av SMS-påminnelser

 • Skicka faktura till dig för de tjänster du beställt om faktura är aktuellt

 

2. LAGRING AV BOKNINGSHISTORIK
 • För att kunna återskapa samma behandling och resultat från dina tidigare besök hos oss.

 • Lagring av recept, konfigurationer och liknande som har skapats för dig i samband med att du använt våra tjänster.
 • För att skapa rapporter, statistik och budgetunderlag. 
 • För analys av mängden bokningar och bokningarnas art som genomförts. 
 • För att marknadsföra Tjänsten, liknande Tjänster eller produkter kopplade till Tjänsten till dig. 
 • För framtida utskick av erbjudanden och nyhetsbrev via e-post och SMS
LAGLIG GRUND

Berättigat intresse att kunna återskapa samma resultat som tidigare. Behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att kunna återskapa samma resultat som dina tidigare besök hos oss sparar vi dessa uppgifter.

 

LAGRINGSPERIOD

Uppgifterna sparas i upp till 2 år efter att Tjänsten har slutförts

MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER & ÖVERFÖRINGAR UTANFÖR EU/EES.

Vi kan som personuppgiftsansvarig uppdra åt en partner eller leverantör att utföra den behandling som har specificerats ovan, t.ex. IT-leverantörer som hanterar nödvändig drift och media- och reklambyråer. Sådan behandling kommer inte att ske för annat ändamål än som angivits. Vissa partners och leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför EU/EES (ett s.k. Tredje land). Överföring sker endast till sådana länder som enligt EU-kommissionen har en adekvat skyddsnivå eller att leverantören innehar ett rättsligt bindande och verkställbart instrument som garanterar uppgifternas säkerhet.

 

DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD

Du äger rätt att:

 • begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av dessa (registerutdrag);

 • att få felaktiga personuppgifter korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter;

 • invända mot att vissa personuppgifter om dig behandlas samt begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas;

 • få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet), och

 • Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du göra en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

 

KONTAKTINFORMATION

Om du vill utöva några av dina rättigheter kan du kontakta oss på:
Kontaktperson: Sanna Nylander
E-post: sannanylander@gmail.com
Telefon: 0705620446

bottom of page